Życiodajne słowo

Prowadzący

ks. dr JohnBashobora

7-8 listopada 2016

Kilka słów o rekolekcjach

Rekolekcje odbywają się dzięki zgodzie i błogosławieństwu udzielonemu przez JE ks. bpa Jana Wątrobę ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Słowo Boże ma moc stwórczą. Wierzymy, że w czasie tych rekolekcji Bóg da nam nowe serce i tchnie do naszego wnętrza nowego ducha (por. Ez 36, 26).

Data: 7-8 listopada 2016
MIEJSCE: Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Jasionce k. Rzeszowa 36-002 Jasionka 954
ORGANIZATOR: Parafia Świętej Rodziny przy współpracy ze wspólnotą Magnalia Dei Rzeszów oraz Wspólnotą Animus.
KOSZT:

75,00 zł/os. bez wyżywienia

110,00 zł/os. z wyżywieniem

POSIŁKI: Istnieje możliwość zamówienia posiłków (w poniedziałek - obiad i kolacja, wtorek - obiad)
ZAPISY: Zapisy uczestników będą możliwe wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Formularz zgłoszeniowy

Jeden formularz wypełniamy tylko dla jednej osoby. Dzieci do lat 12 biorą udział w rekolekcjach nieodpłatnie, dla dzieci nie zapewniamy krzesełek.

Prosimy o rejestrowanie dzieci przez formularz (POSIŁKI DLA DZIECI SĄ PŁATNE OSOBNO). Po wypełnieniu poprawnie formularza powinien wyświetlić się komunikat o wysłaniu formularza. Potwierdzeniem rejestracji będzie mail ze szczegółowymi informacjami m.in konto bankowe. Jeśli nie otrzymacie Państwo maila zwrotnego, prosimy o sprawdzenie skrzynki spam lub o kontakt z organizatorami: mdrzeszow@wp.pl. Wpłata na konto nie podlega zwrotowi.

Zapisy na rekolekcje zostały zakończone. Dziękujemy.

WAŻNE

INFORMACJE

DLA UCZESTNIKÓW

RECEPCJA REKOLEKCYJNA będzie czynna w poniedziałek 7 listopada od godz. 8.00 i tam osoby zarejestrowane będą mogły odebrać identyfikatory, które są wejściówką na rekolekcje.

Prosimy o zabranie ze sobą DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ oraz DOWÓD WPŁATY.

W przypadku kiedy osoba, która została zarejestrowana i dokonała wpłaty, nie może uczestniczyć w rekolekcjach i chce odstąpić swoje miejsce innej osobie, koniecznie należy zabrać DOWÓD WPŁATY.

Informujemy wszystkich uczestników rekolekcji, że NIE MA NUMERACJI MIEJSC, NIE REZERWUJEMY MIEJSC INNYM - zajmujemy je tylko dla siebie.

PLAN REKOLEKCJI

 • DZIEŃ 1
 • 9:30
 • 10:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 19:30
 • 21:00
 • (poniedziałek)
 • Zawiązanie wspólnoty i modlitwa uwielbienia
 • I konferencja
 • Przerwa na kawę
 • II konferencja
 • Przerwa obiadowa
 • III konferencja
 • Przerwa na kolację
 • Przygotowanie do Mszy Świętej
 • Msza święta
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie
 • Apel Jasnogórski
 • DZIEŃ 2
 • 9:30
 • 10:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • (wtorek)
 • Modlitwa uwielbienia
 • IV konferencja
 • Przerwa na kawę
 • V konferencja
 • Przerwa obiadowa
 • Przygotowanie do Mszy Świętej
 • Eucharystia
 • Adoracja
 • Zakończenie rekolekcji
 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
 • Prosimy, aby w miarę możliwości przyjechać na rekolekcje w stanie łaski uświęcającej.
 • ADORACJA
 • W czasie trwania rekolekcji będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • PISMO ŚWIĘTE
 • Prosimy, aby na czas rekolekcji zabrać ze sobą Pismo Święte.

REGULAMIN

 • 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
 • 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów.
 • 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • 4. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 5. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku skrócenia pobytu na rekolekcjach samego uczestnika koszty uczestnictwa nie ulegają zmianie.
 • 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji i spotkań z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów ( np. odwołanie lotu z przyczyn pogodowych , ciężka choroba głoszącego itp. przypadki )
 • 7. Uczestnicy rekolekcji i spotkań są zobowiązanie także do:
  - przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
  - zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania w ośrodku.
  - stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych.
  - noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów.
  - zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • 8. Uczestnik, który:
  - podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji
  - nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji
  - nie dokonał opłaty w terminie
  - naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe zostanie skreślony z listy uczestników
 • 9. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła rzymskokatolickiego.
 • 10. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 • 11. Opłata za uczestnictwo w rekolekcjach musi być dokonana w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji.
 • 12. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 • 13. Na całym terenie, na którym prowadzone są rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 • 14. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna.

KS. JOHN BASHOBORA

Ks. John Baptist Bashobora jest znanym na świecie rekolekcjonistą - księdzem katolickim pochodzącym z diecezji Mbarara w Ugandzie. W Rzymie ukończył studia z zakresu teologii duchowości zakończone doktoratem oraz uzyskał magisterium z psychologii. Obecnie z woli biskupa ordynariusza pełni w swojej diecezji funkcję koordynatora Odnowy w Duchu Świętym. Założona przez niego fundacja „Father Bash Foundation” zajmuje się prawie 6 tysiącami sierot, zapewniając im wyżywienie, utrzymanie, wykształcenie oraz opiekę duszpasterską.

Ks. Bashobora głosi Dobrą Nowinę w Afryce, Ameryce Północnej i Europie. Od 2007 roku jest zapraszany przez lokalnych biskupów do pełnienia posługi w naszym kraju. W 2013 i 2015 roku odbyły się rekolekcje „Jezus na stadionie” – na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym roku rekolekcje narodowe w Licheniu. Pełna pokory posługa ks. Bashobory skupia się na doprowadzenia ludzi do nawiązania osobistej relacji z Panem Jezusem. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. Jego głoszeniu towarzyszą liczne nawrócenia i uzdrowienia, zarówno duchowe jak i fizyczne. Wszystkich zdumiewa jego pokora i nieustanne zanurzenie w Bogu.

Więcej informacji: www.narodowe.jezusnastadionie.pl

KONTAKT I DOJAZD

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: mdrzeszow@wp.pl
tel. 606 981 739 (pon - pt w godzinach: 9-12)
tel. 576 038 384 (pon - pt w godzinach: 16-19)


Prosimy nie dzwonić na plebanie